fanavaran
آخرین اخبار
کد خبر : 264045
تاریخ انتشار : 20 آذر 1398 13:15

نصر کانکت به کمک استارتاپ ها می آید

نظام صنفی رایانه ای کشور رویداد نصرکانکت را برگزار می کند.
undefined

فناوران- نظر به اهمیت افزایش کمی و کیفی اعضای نوپای نصر و همچنین ماموریت نظام صنفی رایانه ای در اتصال شرکت های نوپا به بازار و شرکت های بزرگ و رشدیافته براساس محور راهبردی بیستون، بعد از اجرای موفق فاز اول نوآفرین، در دبیرخانه نصر کشور، رویداد تخصصی نصر کانکت در حال برنامه ریزی است.
در این رویداد تلاش خواهد شد از یک سو با دعوت از شرکت های SME یک ورتیکال (کمیسیون) و یا اینترپرایز عضو نصر و از سوی دیگر از شرکت های نوپای آن حوزه که از طریق یک فراخوان انجام خواهد شد، در یک رویداد یک روزه مقولات و موضوعات مشترک به همکاری با همدیگر و به دنبال آن شکل گیری اکتساب و تملیک (Merge & Acquisition - M&A) بپردازند. در همین راستا با توجه به نقش و اهمیت اعضای نصر تهران و به منظور برنامه ریزی دقیق و مناسب، نظرها و پیشنهادهای کمیسیون های استان تهران در جلسه ای با روسای کمیسیون ها با دستورجلسه مشخص شدن اولویت کمیسیونی برای برگزاری نصرکانکت دریافت خواهد شد.
منبع: نصر تهران


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :