آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 256919
تاریخ انتشار : 22 خرداد 1398 12:33
تعداد بازدید : 63

با انتصاب اعضا و تشکیل 11 کمیته

طرح تحول دیجیتال شرکت پست آغاز شد

طرح تحول دیجیتال و پیاده سازی سکوی تجارت الکترونیکی پست (ستاپ) با آغاز به کار کمیته های تخصصی ۱۱ گانه کلید خورد.
undefined
شرکت پست - بازسازی و تحول پست مطابق راهبردهای جدید و با هدف رونق کسب و کارها در فضای اقتصاد دیجیتال، از دلایل پیاده سازی این طرح است.
طرح تحول دیجیتال پست و ستاپ با صدور احکام از سوی حسین نعمتی مدیرعامل پست، ابلاغ به اعضا و آغاز به کار ۱۱ کمیته تخصصی، به عنوان زیرمجموعه شورای راهبری، فعالیت خود را شروع کرده است.
براین اساس، اعضای این کمیته های تخصصی به شرح ذیل تعیین شده اند:
-کمیته راهبری پایگاه مدیریت نشانی مکان محور (GNAF): محمدرضا قادری عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، حسن جوادی مدیر کل کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ دبیر و عضو کمیته و کاوه دولتی معاون کدگذاری و اطلاعات مکانی کشور؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته راهبری استقرار نظام های کیفی و مدیریتی: فریبا مرادی عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، علیرضا زرگوش عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علی اکبر هادوی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد؛ عضو کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ دبیر و عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته و محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته راهبری برنامه جامع بازاریابی، فروش و نگهداشت مشتری: بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، حامد شمس مدیر کل دفتر روابط عمومی؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ دبیر کمیته، محسن وطن پرست مدیر کل دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته، علی معصوم زاده معاون دفتر مدیریت و امور مشتریان؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته باز مهندسی عملیات و فرایندهای کلیدی: بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته، غفور قنبرزاده مدیر کل تجزیه و مبادلات؛ عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و فرهاد گائینی معاون مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته منصوب شد.
 -کمیته راهبری مدیریت جریان نقدی و بودجه: علیرضا زرگوش عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیحساب و مدیر کل امور مالی؛ دبیر و عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته و نادر رمضانی معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته باز طراحی مدل کسب و کار سرویس ها: محمدرضا قادری عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، بابک افروز مدیر کل دفتر بازاریابی و طراحی محصول؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته برنامه ریزی و مدیریت تغییر و تحول: محمدرضا قادری عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته و عبداله طاهری معاون دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته مدیریت و توسعه منابع کلیدی (انسانی و فیزیکی): علیرضا زرگوش عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، فریبا مرادی عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، علیرضا ملکیان مدیر کل حراست و امنیت پستی؛ عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، حمیدرضا خدادیان مدیر کل توسعه سرمایه انسانی؛ عضو کمیته، محمد سلگی مدیر کل تامین، نگهداری و پشتیبانی؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته مدیریت هزینه و محاسبه قیمت تمام شده: علیرضا زرگوش عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت؛ مجری پروژه و عضو کمیته، رحمان بیرانوند ذیبحساب و مدیر کل امور مالی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمد محسنی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه؛ عضو کمیته، محمدمهدی بهرامی مدیر کل دفتر امور پست بین الملل؛ عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته، حمید رهنما معاون امور مالی؛ عضو کمیته و مهدی کاظم نژاد مشاور مدیرعامل در آمار و اطلاعات؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته مدیریت یکپارچگی و توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات: محمدرضا قادری عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری؛ مجری پروژه عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ عضو کمیته، غلامرضا منتجب سرپرست اداره کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ دبیر و عضو کمیته، علیرضا افتخاری معاون زیرساخت و امنیت شبکه؛ عضو کمیته و میترا قلعه معاون نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی؛ عضو کمیته منصوب شدند.
-کمیته توسعه روابط تجاری و منابع برون سازمانی: بهزاد اقبال خواه عضو هیات مدیره به عنوان رییس کمیته، محمدرضا قادری عضو هیات مدیره؛ عضو کمیته، حسین غضنفری سرپرست معاونت فنی و بازرگانی؛ مجری پروژه و عضو کمیته، محمدرضا پاکدل مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس؛ دبیر و عضو کمیته و عبدالرضا هدایتی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و قراردادها؛ عضو کمیته منصوب شدند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :